Steun ons!

MVS is een vrijwilligersorganisatie die kan voortbestaan dankzij giften van donateurs. Onze radio- en tv-programma's staan nu online via Salto. Ook met een 'uitzending gemist' optie. Graag investeren we de komende tijd in het nog beter maken van onze items.

Kunnen we hiervoor (nogmaals) een beroep doen op jouw bijdrage? Maak je bijdrage over via giro 4523475 t.n.v. Stichting MVS Media te Amsterdam. (Vergeet niet je volledig adres en e-mailadres te vermelden!)