Video | Babysteps voor Amerikaans gay marriage

Staat voor staat blijft de discussie op tafel

Vorige week kwam al het goede nieuws dat nu ook in Uruguay, als tweede Zuid-Amerikaanse land, de mogelijkheid bestaat voor homo’s en lesbiennes om te trouwen. Daarnaast werd er in Frankrijk door de senaat ingestemd met het wetsvoorstel dat het homohuwelijk mogelijk moet maken. Maar ook in Amerika lijken er nu weer positieve ontwikkelingen op komst

In de loop van deze maand zal er in de staten Rhode Island, Delaware en Minnesota worden gestemd over onder andere aanpassing van de wapenwet en de mogelijke openstelling van het huwelijk voor stellen van hetzelfde geslacht.

In Rhode Island is het wetsvoorstel al in januari goedgekeurd door het House of Representatives, de tweede kamer van de staat, en wacht het nu nog goedkeuring in de Senaat, de eerste kamer, waarna de wet aangenomen kan worden.

Spannend

In Delaware zal woensdag 17 april worden gestemd over de openstelling van het huwelijk. Hier was het al mogelijk om een geregistreerd partnerschap aan te gaan, en de voorgestelde wet zou het tevens mogelijk maken om deze partnerschappen om te zetten in een huwelijk.

Ook in Minnesota wordt een stemronde verwacht, na een campagne van twee jaar door homorechtenactivisten. Vooral in de laatste staat, waar de voor- en tegenstanders van het homohuwelijk vrijwel gelijk opgaan, zal het er om spannen.

Prop 8

De positieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten kunnen niet los worden gezien van het debat dat is ontstaan na de laatste hoorzittingen, in maart, in de zaak Hollingsworth vs Perry. Deze zaak, in de volksmond simpelweg aangeduid met Prop 8, draait om de jarenlange strijd in Californië om het homohuwelijk.

Proposition 8 is het referendum waarmee de Californische grondwet dusdanig is aangepast dat een huwelijk alleen nog tussen een man en een vrouw gesloten kan worden.

Sinds de invoering van deze omstreden aanpassing strijden voor- en tegenstanders om het hardst om afschaffing dan wel voortzetting. In juni wordt hierover een uitspraak door het Federaal Hooggerechtshof verwacht.

Positieve polls

Opiniepeilingen van zowel CBS News als ABC-News en de Washington post laten zien dat inmiddels tussen de vijftig en zestig procent van de ondervraagden positief staat ten opzichte van het homohuwelijk.

In 2011 gaf over het algemeen nog tussen de veertig en vijftig procent van de ondervraagden in verschillende peilingen aan voorstander van het homohuwelijk te zijn.

Video: voorstanders van Prop 8 bepleiten hun zaak nogmaals, voor de pers.

Interessant item?
Via de buttons hieronder tip je gemakkelijk je vrienden en bekenden op Facebook of Twitter!

Geef hier je mening over dit item!

comments powered by Disqus