Video | Deelname Frankrijk aan roze lente nabij

Alle protesten ten spijt...

In Frankrijk blijven de protesten tegen het homohuwelijk doorgaan. Zeker nu een nederlaag nabij lijkt voor conservatieve en religieuze tegenstanders van de wet.

Afgelopen zondag werd in Parijs wederom gedemonstreerd tegen de wet die in eerste instantie al door beide kamers is goedgekeurd.

Verwacht wordt dat de wet dinsdag officieel wordt aangenomen door het parlement waar de Socialisten, gesteund door de Groenen en de Communisten een meerderheid vormen.Met de wet lijkt president François Hollande één van zijn verkiezingsbeloften in te willigen.

Geweld

Aan de demonstraties, zoals die zondag in Parijs plaatsvonden, nemen vooral conservatieven en katholieken deel, alsmede andere religieuze groeperingen en vertegenwoordigers van extreem rechts.

Hun deelname lijkt door de op handen zijnde goedkeuring alleen maar gesterkt. Ook is het geweld tegen homoseksuelen in de afgelopen weken toegenomen. Zo werden er in Lille en Bordeaux al twee homokroegen belaagd en worden er mensen vastgehouden die ook tijdens de demonstraties tot geweld overgingen.

Kerk en staat

Peilingen laten zien dat een meerderheid van de Franse bevolking geen probleem met het homohuwelijk heeft. Dat aantal lijkt echter te dalen wanneer men doorvraagt naar adoptierechten.

Frankrijk is van oudsher een land dat bekend staat om zijn secularisme, scheiding van kerk en staat en redelijk ontspannen houding als het aankomt op zaken die behoren tot het privéleven. Volgens politiek analist en essayist Jean-Yves Camus komt de weerstand dan ook voornamelijk voort uit politieke overwegingen.

Het zou de eerste mogelijkheid zijn geweest voor de rechtse kiezer om zijn onvrede te uiten over het linkse parlement. Dat het rechtse electoraat voor een deel lijkt te bestaan uit zeer conservatieve katholieken lijkt de zaak dan ook niet te helpen.

Interessant item?
Via de buttons hieronder tip je gemakkelijk je vrienden en bekenden op Facebook of Twitter!

Geef hier je mening over dit item!

comments powered by Disqus